Valttikortit 100
  • Julkaisija
  • Lingonet

Valttikortit 100


Valttikortit 100 on pelimäinen kielisuihkuympäristö suomen kielen keskeisen sanaston oppimiseen. Ohjelma vahvistaa kuullunymmärtämistä sekä sanaston ja perusrakenteiden hallintaa, ja sitä voidaan hyödyntää niin aloittavissa ryhmissä kuin myöhemminkin eriyttämisessä. S2-opettajien pyynnöstä Valttikortit 100 on kokonaan suomenkielinen – suomen opiskelua ilman välikieltä!