TrumpCards 100
  • Julkaisija
  • Lingonet

TrumpCards 100


TrumpCards 100 on pelimäinen kielisuihkuympäristö englannin kielen keskeisen sanaston oppimiseen. Ohjelma vahvistaa kuullunymmärtämistä sekä sanaston ja perusrakenteiden hallintaa, ja sitä voidaan hyödyntää niin aloittavissa ryhmissä kuin myöhemminkin eriyttämisessä. Mikä parasta, ohjelman avulla harjoittelu kasvattaa uskoa omiin kykyihin kielenoppijana.