Trumfkorten 100
  • Julkaisija
  • Lingonet

Trumfkorten 100


Trumfkorten 100 on pelimäinen kielisuihkuympäristö ruotsin kielen keskeisen sanaston oppimiseen. Ohjelma vahvistaa kuullunymmärtämistä sekä sanaston ja perusrakenteiden hallintaa, ja sitä voidaan hyödyntää niin aloittavissa ryhmissä kuin myöhemminkin eriyttämisessä. Mikä parasta, ohjelman avulla harjoittelu kasvattaa uskoa omiin kykyihin kielenoppijana.