Teentalk France
  • Julkaisija
  • Lingonet

Teentalk France


Teentalk France esittelee 20 ranskalaista lukiolaista, joita haastatellaan erilaisista heidän elämäänsä, arkeensa ja harrastuksiinsa liittyvistä aiheista. Haastattelut on suunniteltu erityisesti kielenoppimisen tarpeisiin. Haastatteluja seuratessaan oppija on koko ajan tekemisissä autenttisen arkipäivän ranskan kielen kanssa, ja interaktiivisten harjoituksien avulla kielisisältöä hyödynnetään tehokkaasti ja monipuolisesti.