Teentalk Canada
  • Julkaisija
  • Lingonet

Teentalk Canada


Teentalk Canada esittelee 19 kanadalaista lukiolaista, joita haastatellaan erilaisista heidän elämäänsä, arkeensa ja harrastuksiinsa liittyvistä aiheista. Haastattelut on suunniteltu erityisesti kielenoppimisen tarpeisiin. Haastatteluja seuratessaan oppija on koko ajan tekemisissä autenttisen arkipäivän englannin kielen kanssa, ja interaktiivisten harjoituksien avulla kielisisältöä hyödynnetään tehokkaasti ja monipuolisesti.