Teentalk Britain
  • Julkaisija
  • Lingonet

Teentalk Britain


Teentalk Britain esittelee 24 brittikoululaista, joita haastatellaan erilaisista heidän elämäänsä, arkeensa ja harrastuksiinsa liittyvistä aiheista. Haastattelut on suunniteltu erityisesti kielenoppimisen tarpeisiin. Haastatteluja seuratessaan oppija on koko ajan tekemisissä autenttisen arkipäivän englannin kielen kanssa, ja interaktiivisten harjoituksien avulla kielisisältöä hyödynnetään tehokkaasti ja monipuolisesti.