Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 4 digikirja 48 kk ONL
  • Julkaisija
  • Otava

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 4 digikirja 48 kk ONL


Särmä Tehtäviä 4 -digikirja tarkastelee vaikuttamisen kohteena olemista, vaikuttajana toimimista sekä vaikuttamisessa käytettäviä kuvan ja kielen keinoja. Argumentointitaitoja syvennetään tutkimalla ja kirjoittamalla vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä. Samalla perehdytään lähdekritiikkiin, ideologioiden tunnistamiseen sekä eettisiin kysymyksiin tekstien taustalla.