Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja (ONLINE, 48 kk)
  • Julkaisija
  • Otava

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja (ONLINE, 48 kk)


VANHA OPS. Särmä-oppikirja on lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarjan teoriakirja, jota käytetään kaikilla kursseilla. Se jakaantuu viiteen jaksoon: mediaan, kirjallisuuteen, kieleen, kirjoittamiseen ja puhumiseen. Opetusteksteissä asiat kerrotaan selkeästi ja opiskeltavia asioita havainnollistetaan lukiolaiselle sopivin esimerkein ja mallinnuksin. Runsas visuaalisuus innostaa opiskelemaan ja linkittää asiat tähän päivään.