Mediakasvatus -videokurssi
 • Julkaisija
 • Oppimaa Oy

Mediakasvatus -videokurssi


vimeo https://vimeo.com/160855839

Media on osa lapsen elämää vauvaikäisestä asti.

Tämän päivän maailmassa lapset ja nuoret tarvitsevat monenlaisia taitoja selviytyäkseen jatkuvasti kasvavan tietotulvan ja nopeasti kehittyvän mediateknologian keskellä.

Lapsille mediataidot tulevat tutuiksi jo ennen lukutaitoa. Siksi mediakasvatus ja monilukutaidon opettelu tulee käynnistää jo varhaiskasvatuksessa.

Opiskelu Oppimaassa on tehokasta

 • Kurssien asiantuntijat ovat alansa parhaita.
 • Opittavat asiat on tiivistetty journalistisesti muutaman minuutin videoihin.
 • Sisältö on tiivis ja jäsennelty. Mukana tehtäviä ja harjoituksia.
 • Aikaa ei kulu turhaan. Opiskelun voi aloittaa heti.
 • Voit opiskella missä ja milloin vain. Yksin tai ryhmässä.
 • Keskustelufoorumi edistää vertaisoppimista.
 • Opitut asiat viedään nopeasti työyhteisön arkeen.

Kenelle?

Mediakasvatus 1 -verkkokurssi soveltuu

 • varhaiskasvatuksen ammattilaisille
 • varhaiskasvatusalan opiskelijoille

 

 Kurssin sisältö

Kurssin käytyään opiskelijalla on perustiedot lapsen mediaan liittyvästä kehityksestä sekä kasvattajan mediataidoista ja käytännön mediakasvatustyöstä varhaiskasvatuksessa. Hän kykenee arvioimaan lapsen monilukutaitoa ja median vaikutuksia sekä suunnittelemaan mediatuokioita ja mediakasvatukseen liittyviä kumppanuuksia.

Opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia mediatyökaluja ja soveltamaan niitä käytäntöön. Mediatehtävien avulla hän saa kokemusta käytännön työstä mediakasvattajana.

Kurssin asiantuntijoina runsas joukko media-alan osaajia, tutkijoita, varhaiskasvatuksen asiantuntijoita, päiväkotien johtajia ja lastentarhanopettajia.

 

Opintopisteiden suorittaminen

Kurssi soveltuu itseopiskeluun. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintopisteitä, hänen tulee hankkia opinto-ohjaus erikseen.

Opintopisteiden suorittamisesta sovitaan tuottaja Helena Lehtimäen kanssa. Yhteystiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Kurssin käsikirjoituksesta ja toteutuksesta vastaa FM, toimittaja Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy

Helena Lehtimäki

Helena Lehtimäki - toimittaja, haastattelija

Kurssin asiantuntijat: Satu Valkonen, tutkijatohtori, HY, Rauna Rahja, Mediakasvatusseura, Juulia Jantunen, lto (KATSO VIDEO), Juha Koskelainen, päiväkodinjohtaja, Mats Andersson, lto, Pirjo Arvola-Helander, lto, Tommi Tossavainen, MEKU

Näytä esittelyvideo