LingoPro Svenska
  • Julkaisija
  • Lingonet

LingoPro Svenska


LingoPro Svenska opastaa käyttämään ruotsin kieltä luontevasti työelämän vuorovaikutustilanteissa. Ohjelma tuo käyttäjän ulottuville henkilökohtaisen kielivalmentajan, jonka kanssa käydään läpi erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Ohjelmassa ei vain kuunnella valmentajan puhetta vaan lisäksi tehdään audiomateriaalin merkitys- ja kielisisältöä harjoittavia tehtäviä.