LingoPro Suomi
  • Julkaisija
  • Lingonet

LingoPro Suomi


LingoPro Suomi opastaa maahanmuuttajaa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Ohjelma tuo käyttäjän ulottuville henkilökohtaisen kielivalmentajan, jonka kanssa käydään läpi erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Ohjelmassa ei vain kuunnella valmentajan puhetta vaan lisäksi tehdään audiomateriaalin merkitys- ja kielisisältöä harjoittavia tehtäviä. LingoPro Suomi soveltuu maahanmuuttajille, jotka hallitsevat suomen kielen perusteet hyvin.