LingoPro English
  • Julkaisija
  • Lingonet

LingoPro English


LingoPro English opastaa käyttämään englannin kieltä luontevasti työelämän vuorovaikutustilanteissa. Ohjelma tuo käyttäjän ulottuville henkilökohtaisen kielivalmentajan, jonka kanssa käydään läpi erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Ohjelmassa ei vain kuunnella valmentajan puhetta vaan lisäksi tehdään audiomateriaalin merkitys- ja kielisisältöä harjoittavia tehtäviä.