LingoPro Deutsch
  • Julkaisija
  • Lingonet

LingoPro Deutsch


LingoPro Deutsch opastaa käyttämään saksan kieltä luontevasti työelämän vuorovaikutustilanteissa. Ohjelma tuo käyttäjän ulottuville henkilökohtaisen kielivalmentajan, jonka kanssa käydään läpi erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Ohjelmassa ei vain kuunnella valmentajan puhetta vaan lisäksi tehdään audiomateriaalin merkitys- ja kielisisältöä harjoittavia tehtäviä.