Lazonby – An English Village
  • Julkaisija
  • Lingonet

Lazonby – An English Village


Lazonby – An English Village on englannin kielikylpyohjelma, jossa tehdään vierailu cumbrialaiseen Lazonbyn kylään Luoteis-Englannissa. Ohjelmassa kuljetaan syntyperäisen oppaan mukana kylän maisemissa ja tutustutaan yhdeksään kyläläiseen videohaastattelujen kautta. Kielisisällön työstämisen apuna on runsaasti erilaisia tehtäviä, joissa harjoitellaan sanastoa, ilmauksia ja sisällön ymmärtämistä.