Insights Course 1 digikirja 6 kk ONL
  • Julkaisija
  • Otava

Insights Course 1 digikirja 6 kk ONL


LOPS2016 kurssilla 1 kehitetään opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä tutustutaan erilaisiin viestintästrategioihin. Aihepiireinä ovat nuorten elämä, opiskelu, perhe, suomalaisuus ja paikallisuus sekä englanti globaalina kielenä. Lisäksi harjoitellaan itsearviointia ja tutustutaan Eurooppalaiseen viitekehyksen periaatteisiin. Digikirjassa on painetun kirjan sisällön lisäksi äänite, videoita, äänitysmahdollisuus, kieliopin tukipaketti sekä kääntökortit kappale- ja teemasanastojen harjoittelemiseen.