Hyvinvoiva koulu -videokurssi
 • Julkaisija
 • Oppimaa Oy

Hyvinvoiva koulu -videokurssi


vimeo https://vimeo.com/227372436

Johdantokurssi ratkaisukeskeiseen ajatteluun perusopetuksessa

 

Tämän kurssin tavoitteena on herättää perusopetuksen ammattilaisten ja alan opiskelijoiden kiinnostus koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

 

Opiskelu Oppimaassa on tehokasta

 

 • Kurssien asiantuntijat ovat alansa parhaita.
 • Opittavat asiat on tiivistetty journalistisesti muutaman minuutin videoihin. 
 • Sisältö on tiivis ja jäsennelty. Mukana tehtäviä ja harjoituksia.
 • Aikaa ei kulu turhaan. Opiskelun voi aloittaa heti.
 • Voit opiskella missä ja milloin vain. Yksin tai ryhmässä.
 • Keskustelufoorumi edistää vertaisoppimista.
 • Opitut asiat viedään nopeasti työyhteisön arkeen.
 

Kenelle?

 • perusopetuksen opettajille
 • rehtoreille
 • kuraattoreille
 • psykologeille
 • kouluterveyden työntekijöille
 • koulunkäyntiavustajille
 • opetusalan ja opiskeluhuollon opiskelijoille

 

Lappeenranta ja ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri

 

Toimintakulttuurin kehittäminen edistää perusoptuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.  Lappeenrannassa koulujen toimintakulttuuria on kehitetty vuodesta 2008 kouluttautumalla ratkaisukeskeiseen ajatteluun.

Tällä kurssilla tutustutaan Lappeen päiväkotikoulun toimintakulttuuriin Lappeenrannan Sammonlahdessa. Rehtori Ville Laivamaan johdolla koulussa on kehitetty vuosien varrella lukuisia hyviä toimintamalleja, joiden myönteinen vaikutus sekä oppilaisiin että aikuisiin näkyy vuosittain tehtävässä hyvinvointiprofiili-kyselyssä.

Kurssin aluksi erityisopettaja Satu Harjunen kertoo omista koulutuskokemuksistaan. Hän huomasi nopeasti koulutuksen myönteiset vaikutukset omassa työssään.

Muita haastateltavia ovat Lappeenrannan perusopetusjohtaja Mari Routti, erityisopettajat Riikka Qvintus ja Marika Haapalainen sekä kuraattori Laura Saukko.

Kurssi soveltuu

 

 • itsenäiseen opiskeluun
 • työyhteisön yhteiseen opiskeluun

Oppiva työyhteisö

 

Opiskelu on joustavaa. Työyhteisö päättää itse opiskelun aikataulusta. Kurssilaiset opiskelevat ensin itsenäisesti verkossa. Sen jälkeen työyhteisö keskustelee oppituntien sisällöistä esimerkiksi viikkokouksissa tai tiimien palavereissa. Hyvä rytmi on opiskella yksi moduuli viikosssa.

Opiskeluryhmä voi koostua esimerkiksi koulun alkuopetuksen opettajista.

 • Katso videot kun sinulle sopii.
 • Osallistu keskustelufoorumiin ja jaa kokemuksiasi.
 • Koko työyhteisö tai tiimi keskustelee oppituntien sisällöistä.
 • Työyhteisö tai tiimi päättää menetelmien soveltamisesta.

 Seuraavat kurssit

 • Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti
 • Muksuoppi
 • Muksuoppi asiakastyössä
 • Mestariluokka
 • Vastuunportaat
 • Johdatus ratkaisukeskeiseen ajatteluun

 Tuotanto: ©Toimittaja Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa.

Satu Harjunen

Satu Harjunen - kielten opettaja, erityisopettaja

Kouluttajina/haastateltavina Lappeen päiväkotikoulun rehtori Ville Laivamaa, erityisopettajat Riikka Qvintus ja Marika Haapalainen, kuraattori Laura Saukko. Opettaja Satu Harjunen kertoo kurssilla oman toimintakulttuurinsa muutoksesta. Katso video

Näytä esittelyvideo