Forum 1 Uusi yhteiskuntatieto digikirja 6 kk ONL
  • Julkaisija
  • Otava

Forum 1 Uusi yhteiskuntatieto digikirja 6 kk ONL


VANHA OPS. Forum 1 oppikirja tarkastelee yhteiskuntaa monipuolisesti. Kirja antaa valmiudet yhteiskunnan ilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi se kannustaa vaikuttamaan ja houkuttelee pohtimaan. Kirjan kuvitus ja monipuoliset tehtävät tukevat opiskelua ja tarjoavat aiheisiin mielenkiintoisia näkökulmia. Selkeästi esitetyt keskeiset asiat, Forum-kirjoista tutut dokumenttiaukeamat ja kertaavat tehtävät auttavat opiskelijaa jäsentämään kokonaisuuksia.