Finnish on Three Levels
  • Julkaisija
  • Promentor Solutions Oy

Finnish on Three Levels


Finnish on Three Levels, Suomea kolmessa kerroksessa, on suomen kielen ja kulttuurin verkkokurssi ulkomaalaisille. Kurssin kohderyhmänä ovat suomen alkeet opiskelleet aikuiset.

  • Taitotaso: B1-B2 (3-4)
  • Kurssin laajuus: 2 op
  • Opetuskieli: englanti

Suomea 3 kerroksessa tukikielenä on englanti ja se on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kanssa.

”Suomen opiskelu on nyt entistä helpompaa ja havainnollisempaa. Opiskelumateriaalia voi selata ja opiskella haluamassaan järjestyksessä. Ääntämistään voi kehittää kuuntelemalla ja vertaamalla omaa tuotostaan malliin. Aihepiirit ovat ihmisläheisiä ja yleiskielisiä, joten opiskelijan on helppo soveltaa oppimaansa käytäntöön”, arvioi apulaisprofessori Maisa Martin Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitokselta.

Kurssi sisältää 12 kappaletta, satoja hypertekstilinkkejä, yli 100 erilaista harjoitusta ja laajan kieliopin. Suomea kolmessa kerroksessa on suunniteltu ulkomaalaisen opiskelijan tarpeisiin.

Lähestymistapa on koko kurssin ajan realistinen ja nykyaikainen. Kurssin avulla opiskelija pääsee nopeasti sisään, kuinka toimitaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, kuten puhelimitse asioinnissa, työnhaussa, matkustamisessa, ruokailutilanteissa, esittäytymisissä ja tapahtumia selostettaessa.Kurssia käytetään Promentor Webissä ja hyödynnetään sen kaikkia oppimista tukevia ominaisuuksia.

Promentor Web on pilvipalvelu, joka toimii kaikilla päätelaitteilla. Promentor Winkkaaja (TM) auttaa ja ohjaa oppilasta oikeaan suuntaan harjoitustehtävissä. Winkkaaja antaa tarkkoja vihjeitä siitä, missä kohtaa tehtävää on korjattavaa. Oppilas joutuu kuitenkin itse ratkaisemaan, miten hän korjaa vastaustaan.

Promentor Web -kielikurssit sisältävät runsaasti kuuntelumateriaalia ja -tehtäviä. Kielistudion avulla opiskelija voi itsenäisesti harjoitella kuullun ymmärtämistä ja ääntämistä, mikä tehostaa kielen opiskelua. Puhetaitonsa edistymistä voi seurata äänittämällä omaa puhetta ja vertaamalla sitä syntyperäisen kielenkäyttäjän puheeseen.