Englannin epäsäännölliset verbit
  • Julkaisija
  • Promentor Solutions Oy

Englannin epäsäännölliset verbit


Englannin epäsäännölliset verbit -kurssi on tarkoitettu niille, jotka vasta aloittelet epäsäännöllisten verbien opiskelua, haluavat kerrata niitä tai tarvitset harjoitusta niiden kanssa. Kurssi soveltuu parhaiten ala- ja yläkoululaiselle tai lukiolaiselle, mutta kaikki englantia opiskelevat hyötyvät varmasti kurssista. Kaikki verbit on äänitetty brittienglanniksi ja amerikanenglanniksi sekä kuvitettu valokuvalla, animaatiolla tai videolla. Harjoituksissa on mm. kuuntelutehtäviä, ristisanoja, aukkotehtäviä, valintatehtäviä ja käännöstehtäviä. Kurssia voi käyttää sekä itseopiskeluun että lisämateriaalina opetuksessa.

  • Taitotaso: A1 (1), alkeiskurssi
  • Sopivuus: alakoulu, yläkoulu
  • Kurssin laajuus: n.30 h
  • Tukikieli: suomi

Englannin epäsäännölliset verbit -kurssi sisältää kaikki englannin sanastolliseen ydinainekseen kuuluvat epäsäännölliset verbit. Kurssia käytetään Promentor Webissä ja hyödynnetään sen kaikkia oppimista tukevia ominaisuuksia.

Promentor Web on pilvipalvelu, joka toimii kaikilla päätelaitteilla. Promentor Winkkaaja (TM) auttaa ja ohjaa oppilasta oikeaan suuntaan harjoitustehtävissä. Winkkaaja antaa tarkkoja vihjeitä siitä, missä kohtaa tehtävää on korjattavaa. Oppilas joutuu kuitenkin itse ratkaisemaan, miten hän korjaa vastaustaan.

Promentor Web -kielikurssit sisältävät runsaasti kuuntelumateriaalia ja -tehtäviä. Kielistudion avulla opiskelija voi itsenäisesti harjoitella kuullun ymmärtämistä ja ääntämistä, mikä tehostaa kielen opiskelua. Puhetaitonsa edistymistä voi seurata äänittämällä omaa puhetta ja vertaamalla sitä syntyperäisen kielenkäyttäjän puheeseen.