Alfa venäjä 7-9, (VE)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa venäjä 7-9, (VE)


Alfa venäjä 7-9 on laaja oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää kyrillisten kirjainten opettelun sekä noin 50 aihepiirikohtaista osiota sanaston opiskeluun kontekstilauseiden yhteydessä. Materiaali sisältää tuhansia monipuolisia passiivista ja aktiivista osaamista mittaavia vuorovaikutteisia harjoituksia. Monipuolinen materiaali antaa opettajalle mahdollisuuden koostaa sopivia opintokokonaisuuksia ja hyödyntää sisältöä eriyttämisessä. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa venäjä 7-9, (VE)

Venäjän materiaali koostuu laajasta kontekstilauseisiin pohjautuvasta aihepiireihin jaetusta noin 7.000 sanan sanastosta. Esimerkkilauseet ovat mallina sanan käytöstä jossain kontekstissa. Pääaihepiirejä on kyrillisten kirjainten opettelun lisäksi yhdeksän ja ne jakaantuvat vielä noin 50 ala-aihepiiriin. Harjoitusten pääaihepiirit ovat: Ihmiset ja elämä, Lähiympäristö, Vapaa-aika ja harrastukset, Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, Terveys ja hyvinvointi, Luonto, ympäristö ja kestävä kehitys, Kulttuuri, viestintä ja tiedotusvälineet, Yhteinen maailma ja kansainvälisyys sekä Sanaluokat ja käsitteet.