Alfa suomi S2 1-6, (S2)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa suomi S2 1-6, (S2)


Alfa suomi S2 on maahanmuuttajille tarkoitettu oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää materiaalia suomen kielen aakkosten ja äänteiden ja peruskieliopin opiskeluun. Aihekokonaisuuksia ovat Aakkoset ja äänteet, Sanaluokat, Nominien taivutus, Lauserakenteet, Kielenhuolto sekä sanojen merkitys. Monipuolinen materiaali antaa opettajalle mahdollisuuden koostaa muun materiaalin tueksi sopivia opintokokonaisuuksia. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa suomi S2 1-6, (S2)

Materiaali käsittää kaksi osiota: Kieliopin säännöt ja esimerkit sekä Kieliopin harjoitukset. Säännöt ja esimerkit käsittävät koko suomen kielen kieliopin. Harjoituksia ei ole kuitenkaan kaikista aiheista, vaan harjoiteltavaksi on poimittu keskeisiä osa-alueita, joiden kautta suomen kielen oppimisessa toisena kielenä voi lähteä liikkeelle. Näiden osa-alueiden hallinta edesauttaa jatkossa sujuvamman kielitaidon saavuttamista.