Alfa ruotsi 6, (RU)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa ruotsi 6, (RU)


Alfa ruotsi 6 on laaja oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää omat osionsa yleiskieleen, aihekohtaiseen sanaston harjoitteluun, kielioppiin, teksteihin sekä epäsäännöllisten verbien opetteluun koko alakoulun tarpeisiin. Monipuolinen materiaali antaa opettajalle mahdollisuuden koostaa sopivia opintokokonaisuuksia. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa ruotsi 6, (RU)

Erittäin laaja materiaali sisältää runsaasti aihepiirikohtaisia sanastoharjoituksia noin 40 eri aihepiiristä, koko kieliopin teorian sekä kielioppiharjoituksia. Materiaalissa on myös erillinen tekstiosio, jonka avulla voi monipuolistaa opetusta ja harjoitella esim. luetun ja kuullun ymmärtämistä. Epäsäännöllisten verbien opettelu on erotettu omaksi kokonaisuudekseen.