Alfa ranska 5-6, (RA)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa ranska 5-6, (RA)


Alfa ranska 5-6 on laaja A2-kieleen soveltuva oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää omat osionsa aihekohtaiseen sanaston harjoitteluun, kielioppiin sekä teksteihin koko alakoulun tarpeisiin. Monipuolinen materiaali antaa opettajalle mahdollisuuden koostaa sopivia opintokokonaisuuksia muun materiaalin tueksi. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa ranska 5-6, (RA)

Laaja ranskan materiaali sopii hyvin myös vieraan A2-kielen opetukseen. Pääosa materiaalista koostuu sanastoharjoituksista ja kielioppimateriaalista, joista on helppo poimia sopia tehtäviä kulloinkin opetettavan aiheen tueksi ja tekstejä voi hyödyntää monella tavalla, esim. kuullun ymmärtämisen tai luetun ymmärtämisen pohjana sekä eriyttämisessä. Koko materiaali käsittää tuhansia harjoituksia ja kymmeniä tuhansia tehtäväkohtia.

Sanastoharjoituksia

Sanastoharjoitukset on jaettu sanojen aihepiirin mukaan. Kaikille sanoille on myös esimerkkilause sanan käytöstä jossain kontekstissa. Pääaihepiirejä on yhdeksän ja ne jakaantuvat vielä noin 40 ala-aihepiiriin. Harjoitusten pääaihepiirit ovat: Henkilösanat ja perhe, Lähiympäristö, Vapaa-aika ja harrastukset, Yhteiskunta, Terveys ja hyvinvointi, Luonto ja ympäristö, Kulttuuri, viestintä ja tietotekniikka, Yhteinen maailma sekä Käsitteet.

Kielioppia

Kielioppi koostuu kahdesta osiosta, eli säännöistä ja esimerkeistä sekä kielioppiharjoituksista. Sääntöjen ja esimerkkien avulla on mahdollista käydä ensin yhdessä asiat läpi ja harjoituksia voi tehdä sitten itsenäisesti. Runsas harjoitusten määrä mahdollistaa yksilöllisten oppimispolkujen luomisen ja eriyttäminen on helppoa molempiin suuntiin. Pääsisältöalueet ovat: Substantiivit, Adjektiivit, Adverbit, Pronominit, Verbit, Sanajärjestys, Prepositiot, Konjuktiot, Lukusanat sekä kieliopin koosteet.

Tekstit

Tekstiosiossa on noin 40 tekstiä, joihin kuhunkin on upotettu tavallista enempi jotain tiettyä kielioppiasiaa. Tekstejä voi käydä yhdessä läpi ja hyödyntää esim. keskustelun pohjana kuullun tai luetun ymmärtämisen harjoittelussa.