Alfa äidinkieli lukio, (AI)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa äidinkieli lukio, (AI)


Alfa äidinkieli lukio on laaja oppimateriaalipaketti, joka sisältää materiaalia äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Materiaali keskittyy suomen kielen rakenteisiin sääntöineen ja esimerkkeineen ja niitä harjoitellaan vuorovaikutteisten tehtävien avulla. Sisältöaiheita ovat mm. aakkoset ja äänteet, sanaluokat, nominien taivutus, lauserakenteet, kielenhuolto ja sanojen merkitys. Materiaali kehittää opiskelijaa tuottamaan selkeää ja oikeakielistä tekstiä. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa äidinkieli lukio, (AI)

Äidinkielen ja kirjallisuuden materiaali koostuu kahdesta osiosta: Kieliopin säännöt ja esimerkit sekä Kieliopin perusharjoitukset. Sääntöjä ja esimerkkejä suomen kielen kieliopista on yli 200 ja harjoitustehtäviä yli 460. Harjoitusten avulla parannetaan oppilaan kirjallista selkeää kielen ilmaisua ja oikeakielisyyttä. Sekä säännöt ja esimerkit että harjoitukset kattavat koko kieliopin.

Kieliopin säännöt ja esimerkit

Säännöt ja esimerkit on jaettu kahdeksaan osioon: Aakkoset ja äänteet, Sanaluokat, Sijamuodot, Lauseen ja virkkeen rakentuminen, Lauseenjäsennys, Kielenhuolto, Sanojen merkitys sekä Suomen kielen syntysijoilla. Oppilas voi käyttää materiaalia itsenäisesti tai sitä voidaan käyttää yhdessä tuntiopetuksessa.

Kieliopin harjoitukset

Osa harjoituksista on passiivisia tunnistamistason harjoituksia ja osa aktiivisia tuottamista edellyttäviä. Harjoitustehtävien määrät osa-alueittain ovat: Aakkoset ja äänteet 57, Sanaluokat 157, Nominien taivutus 58, Lauserakenteet 57, Kielenhuolto 84 ja Sanojen merkitys 48.