Alfa äidinkieli 7-9, (AI)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa äidinkieli 7-9, (AI)


Alfa äidinkieli 7-9 on laaja oppimateriaalipaketti, joka sisältää materiaalia äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Materiaali keskittyy suomen kielen rakenteisiin sääntöineen ja esimerkkeineen ja niitä harjoitellaan vuorovaikutteisten tehtävien avulla. Sisältöaiheita ovat mm. aakkoset ja äänteet, sanaluokat, nominien taivutus, lauserakenteet, kielenhuolto ja sanojen merkitys. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa äidinkieli 7-9, (AI)

Äidinkielen ja kirjallisuuden materiaali koostuu kahdesta osiosta: Kieliopin säännöt ja esimerkit sekä Kieliopin perusharjoitukset. Sääntöjä ja esimerkkejä suomen kielen kieliopista on yli 200 ja harjoitustehtäviä yli 420. Harjoitusten avulla parannetaan oppilaan kirjallista selkeää kielen ilmaisua ja oikeakielisyyttä. Säännöt ja esimerkit kattavat koko kieliopin ja harjoitukset on koottu yläkoululle sopivista aiheista.

Kieliopin säännöt ja esimerkit

Säännöt ja esimerkit on jaettu kahdeksaan osioon: Aakkoset ja äänteet, Sanaluokat, Sijamuodot, Lauseen ja virkkeen rakentuminen, Lauseenjäsennys, Kielenhuolto, Sanojen merkitys sekä Suomen kielen syntysijoilla. Oppilas voi käyttää materiaalia itsenäisesti tai sitä voidaan käyttää yhdessä tuntiopetuksessa.

Kieliopin perusharjoitukset

Osa harjoituksista on passiivisia tunnistamistason harjoituksia ja osa aktiivisia tuottamista edellyttäviä. Harjoitustehtävien määrät osa-alueittain ovat: Aakkoset ja äänteet 57, Sanaluokat 148, Nominien taivutus 151, Lauserakenteet 52, Kielenhuolto 67 ja Sanojen merkitys 48.