Alfa äidinkieli 1-6, (AI)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa äidinkieli 1-6, (AI)


Alfa äidinkieli 1-6 on laaja oppimateriaalipaketti, joka sisältää materiaalia äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen koko alakoulun tarpeisiin. Paketissa on tuhansia vuorovaikutteisia tehtäviä. Materiaalissa on omat osiot luokille 1-2 sekä 3-6. Opettajan hyödyntäessä lisäksi omaa materiaalia kokonaisuus riittää täysin oppikirjattomaan opetukseen. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa äidinkieli 1-6, (AI)

Oppimateriaalipaketti koostuu kolmesta osasta: Kirjainten viidakko, Eskon ja Allin ihmemaa ja Mäkiset. Runsaalla materiaalilla varmistetaan aluksi peruslukutaidon ja kirjoitustaidon oppiminen. Sitten edetään asteittain sanatasolta lausetason kautta vaativampaan tekstin ymmärtämiseen ja tulkintaan matkalla kielenhuoltokysymyksiäkään unohtamatta. Materiaali sopii hyvin perusopetuksen lisäksi myös eriyttämiseen ja erityisopetukseen.

Kirjainten viidakko

Kirjainten viidakon avulla opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan yksittäisiä tavutettuja sanoja. Aluksi opetellaan useimmista aapisista tutussa järjestyksessä kirjaimet ja niitä vastaavat äänteet. Sitten päätellään sanojen alkutavuja kuvavihjeiden perusteella ensin lyhemmistä ja sitten useampitavuisista sanoista. Lopuksi rakennetaan kuvavihjeiden perusteella raahaamalla tavuista sanoja ja opetellaan kirjoittamaan ne. Harjoituksia on yli 600 ja niissä on yli 10 000 tehtäväkohtaa, joten harjoiteltavaa materiaalia riittää.

Eskon ja Allin ihmemaa

Eskon ja Allin ihmemaassa kerrataan aluksi kirjain- ja sanatasolta opitut asiat. Lausetason harjoitukset on jaettu pitkiin ja lyhyisiin lauseisiin. Tekstitasolla on harjoituksia kielenhuollosta ja lisäksi fiktiivisistä sekä asia- ja tietoteksteistä. Sana- ja lausetasoilla harjoitukset perustuvat ensin tunnistamiseen, sitten rakennetaan sanoja ja lauseita ja lopuksi opetellaan kirjoittamaan. Harjoituksia on yli 260 ja tehtäväkohtia tuhansia.

Mäkiset

Mäkisten sisältöosioita ovat kirjaimet, sanasto, lauseet, kielenhuolto, kertomukset ja tilanteet. Ensimmäisissä osioissa kerrataan Eskon ja Allin ihmemaassa opittuja asioita. Kielenhuolto-isossa harjoitellaan isoja alkukirjaimia eri tilanteissa, hankalia sanoja ja välimerkkien käyttöä. Kertomukset sisältävät luetun ja kuullun ymmärtämisharjoituksia ja tilanneharjoituksista löytyy dialogi-tyyppisiä tehtäviä. Harjoituksia on 360 ja tehtäväkohtia tuhansia.