Palvelun käyttöehdot

Yleistä

Study24 on Dikaios Oy:n tuottama digitaalinen kauppapaikka, joka tarjotaan Study24.fi –verkkosivuilla. Palvelu on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille verkkokaupan kautta. Näitä käyttöehtoja sovelletaan palvelun käyttäjän eli asiakkaan ja Dikaios Oy:n välillä kun asiakas käyttää palvelua.
Käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Palvelun kuvaus

Palvelussa voit ostaa verkkokoulutusmateriaaleja ja digitaalista sisältöä.
Tuotteet on tarkoitettu itseopiskeluun.
Palvelussa voi olla sekä maksutonta että maksullista sisältöä. Maksuttomiin ja maksullisiin sisältöihin liittyvä käyttöoikeuden kesto ilmaistaan kunkin tuotteen esittelyssä.
Koska maksullinen sisältö on digitaalista, siihen ei sisälly peruutus- tai palautusoikeutta.

Maksutavat

Maksutapoina toimivat verkkopankkimaksut ja maksukorttimaksut. Tilaukset laskutetaan erikseen. Maksuaika 14 vuorokautta.

Dikaios Oy:n vastuu

Dikaios Oy vastaa palvelun teknisestä toiminnallisuudesta. Dikaios Oy vastaa itse Study24 verkkokaupan toimintojen asiakaspalvelusta.
Asiakaspalvelu toimii vain sähköpostilomakkeella virka-aikaan. Sisällöntuottajien oppimateriaalien tuesta ja asiakaspalvelusta vastaa kunkin oppimateriaalin sisällöntuottaja. Dikaios Oy:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi ja lopettaa palvelun tarjoamisen käyttäjille kokonaan tai osittain. Palvelun käyttö edellyttää internet-yhteyttä. Dikaios Oy ei vastaa kolmansien osapuolien materiaalien, tietoverkkojen ja yhteyksien toimivuudesta eikä kuluista, jotka syntyvät näiden yhteyksien käytöstä.
Study24n sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolin sivuille. Study24 ei vastaa näiden sivujen toimivuudesta tai sisällöstä. Dikaios Oy ei vastaa palvelun käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä tai syistä, jotka ovat asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla.

Asiakkaan vastuu

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja siihen linkitetyn salasanansa salassapidosta. Palvelun maksullinen sisältö on tarkoitettu asiakkaan yksityiseen käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa omia tunnuksiaan muiden käyttöön. Asiakas ei saa kopioida, jäljentää, välittää eteenpäin, esittää julkisesti tai käyttää maksullista sisältöä tai muuta palvelussa olevaa sisältöä osittain tai kokonaan, muuten kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Ryhmällä, jonka kaikilla jäsenillä on tuotteeseen käyttöoikeus, on kuitenkin oikeus katsoa yhdessä tuotteeseen liittyvää materiaalia ryhmätapaamisissa esimerkiksi videotykin kautta. Asiakas ei saa kiertää tai poistaa palvelussa tai maksullisessa sisällössä mahdollisesti olevaa kopioimisen estoa, kopiosuojausta tai vesileimaa.

Asiakas vastaa internet-yhteydestä aiheutuvista kuluista. Asiakas vastaa myös oman päätelaitteensa ja tietojärjestelmänsä teknologisesta yhteensopivuudesta Study24 palvelun materiaalien käyttämiseksi ja suojauksesta ja mahdollisista riittämättömän suojauksen seurauksista.

Tekijänoikeudet

Asiakas myöntää, että tekijänoikeudet, jotka liittyvät palveluun tai sen kautta saataviin teoksiin ja sisältöihin kuuluvat Dikaios Oy:lle tai sen kolmansille osapuolille.

Sopimuksen kesto ja sen päättäminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi päättää tilinsä tai lopettaa sen käytön milloin tahansa. Maksut, jotka asiakas on maksanut ennen tilinsä päättämistä, eivät ole palautettavissa.
Dikaios Oy voi estää asiakkaan tilin käytön tai päättää asiakkaan tilin ilman ennakkoilmoitusta, jos asiakas rikkoo tätä sopimusta tai muuta palvelun käytöstä annettua ohjeistusta. Dikaios Oy:llä on myös oikeus irtisanoa sopimus siltä osin kuin palvelu tai ominaisuus lopetetaan. Dikaios Oy ei vastaa asiakkaan tilin sulkemisesta tai keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Tietosuoja

Dikaios Oy säilyttää asiakkaalta keräämänsä henkilötiedot ja muut tiedot ja voi käyttää niitä palveluun liittyviin tarkoituksiin, Dikaios Oy:n tai asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi sekä mainonnan tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen Study24-palvelun kautta.

​Asiakkaalla on oikeus kieltää markkinointiviestien lähettäminen sähköpostiinsa. Dikaios Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Dikaios Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle. Dikaios Oy voi jakaa yhteistyökumppaneidensa kanssa tilastotietoa käyttäjien palvelun käytöstä ja kurssipalautteista.

Sähköpostiviestit

Study24 voi lähettää asiakkaalle sähköpostiviestejä, joissa tiedotetaan palvelussa olevasta tarjonnasta ja jotka voivat sisältää mainoksia.
Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää Study24:ää lähettämästä muuta kuin sopimuksen kannalta välttämätöntä informaatiota.

Evästeet

Asiakkaan tietokoneelle voidaan siirtää evästeitä, jotka voivat kerätä tietoja palvelun käytöstä. Evästeet eivät vahingoita asiakkaan päätelaitetta tai päätelaitteeseen tallennettuja tietoja.
Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeidän käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Muutokset sopimukseen

Dikaios Oy:llä on oikeus muuttaa Study24:n palvelua, palvelun hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Study24-palvelussa. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai suoraan Study24-palvelussa. Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Dikaios Oy:n suostumusta.

Force majeure

Dikaios Oy vapautuu sopimusvelvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvoitteesta, jos sopimusehdon noudattamisen estää kohtuuton vaikeutuminen tai ylivoimainen este (force majeure). Tällaisia ovat esimerkiksi tietoliikennehäiriö, työtaistelu, tulipalo, räjähdys, luonnonkatastrofi tai viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton este.

Sovellettava laki

Palveluun ja tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.